Öğretim Planı

MEKATRONİK SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

1. Semester (1. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT103  Analysis I (Analiz I) 3 2   6  
MEC107 Konstruktionslehre I: Technisches Zeichnen und CAD (Tasarım Teknikleri I: Teknik Çizim ve  Bilgisayar Destekli Tasarım) 1 2 1 6  
MEC109  Statik (Statik) 3 2   6  
INF101   Einführung in die Informatik und Programmierung (Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş) 2 1 2 6  
ING001 Einführung in das Ingenieurwesen (Mühendisliğe Giriş) 2     2  
DEU121 Technisches Deutsch I (Teknik Almanca I) 2     2  
ENG101 Englisch I (İngilizce I) 3     2  
Summe 16 7 3 30  
26 SWS  

 

2. Semester (2. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT108 Analysis II (Analiz II) 3 2   6  
ETE102 Grundlagen der Elektrotechnik  (Elektrotekniğin Temelleri) 3 1 1 6  
MEC112 Festigkeitslehre (Mukavemet) 3 2   6 MEC109
MAT106  Lineare Algebra (Lineer Cebir) 2 2 1 6  
ING002 Wissenschaftliches Arbeiten (Bilimsel Çalışma Yöntemleri) 2     2  
DEU122 Technisches Deutsch II (Teknik Almanca II) 2     2  
ENG102 Englisch II (İngilizce II) 3     2  
Summe 18 7 2 30  
27 SWS  

 

3. Semester (3. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT201 Differentialgleichungen (Diferansiyel Denklemler)  2 2 1 6  
ETE201 Elektrische Netzwerke I (Elektrik Devreleri I) 3 2   6  
MEC209 Kinematik und Dynamik (Kinematik ve Dinamik) 3 1 1 6  
INF205   Datenbanksysteme (Veritabanı Sistemleri) 2   2 6  
GPR201  Grundpraktikum (Temel Staj)       2  
TUR001 Türkisch I (Türkçe I) 2     2  
ENG201  Englisch III (İngilizce III) 3     2  
Summe 15 5 4 30  
24 SWS  

 

4. Semester (4. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT204 Statistische Methoden der Datenanalyse (Veri Analizinin İstatistiksel Yöntemleri) 2 2 1 6  
ETE202 Elektrische Netzwerke II (Elektrik Devreleri II) 3 2   6  
MEC208 Messtechnik (Ölçüm Teknikleri) 2 1 2 6  
INF102 Objektorientierte Programmierung (Nesnel Programlama) 2   2 6  
ING202 Projektmanagement (Proje Yönetimi) 1 1   2  
TUR002 Türkisch II (Türkçe II) 2     2  
ENG202 Englisch IV (İngilizce IV) 3     2  
Summe 15 6 5 30  
26 SWS  

 

5. Semester (5. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC313 Industrielle Automatisierungstechnik (Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi) 3 1 1 6 ETE201
ETE303 Signale und Systeme (Sinyaller ve Sistemler) 2 2 1 6  
INF203 Algorithmen und Datenstrukturen I (Algoritmalar ve Veri Yapıları I) 2 1 2 6  
SDI 1. Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Ders Alanı I - Proje)       6  
ZSDI 1. Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı I - Uzmanlık A, B veya C)       6  
Summe 7 4 4 30  
15 SWS  

 

6. Semester (6. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC308 Industrielle Robotik I (Endüstriyel Robotik I) 3 1 1 6 MEC313
ETE304 Grundlagen der Regelungstechnik (Kontrol Tekniğinin Temelleri) 3 1 1 6  
SDII 2. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı II)       6  
ZSDII 2. Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı II - Uzmanlık A, B veya C)       12  
             
Summe 6 2 2 30  
10 SWS  

 

7. Semester (7. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
FPR403 Fachpraktikum (Mesleki Alan Stajı)       6  
ISG001 Arbeitsgesundheit und -sicherheit I (İş Sağlığı ve Güvenliği I) 2     2  
AIT001 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I) 2     2  
ENG341 Technisches Englisch I (Teknik İngilizce I) 2     2  
ZSDIII 3. Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı III - Uzmanlık A, B veya C)       18  
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

 

8. Semester (8. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ING402 Bachelorarbeit (Bitirme Tezi)       12  
ISG002 Arbeitsgesundheit und -sicherheit II (İş Sağlığı ve Güvenliği II) 2     2  
AIT002 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II) 2     2  
ING404 Entrepreneurship (Girişimcilik) 2     2  
ZSDIV 4. Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı IV - Uzmanlık A, B veya C)       12  
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

 

Not: Yabancı dil hazırlık sınıfından güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının ikinci yarıyılında yer alan ön koşulsuz dersleri alabilirler.

 

Wahlbereiche (Seçmeli Alanlar)

1. Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Ders Alanı I - Proje)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC319 Mechatronisches Projekt (Mekatronik Projesi) 1   4 6  
WIN311 Projekt I: Innovations- und Technologiemanagement (Proje I: Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Projesi) 1   4 6  
INF303 Software Engineering Projekt (Yazılım Mühendisliği Projesi) 1   4 6  

 

2. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı II)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC001 Industrielle Informationssysteme und Datenanalyse (Endüstriyel Bilgi Sistemleri ve Veri Analizi) 3 1 1 6  
MEC002 Angewandte Steuerungstechnik (Uygulamalı Kontrol Mühendisliği) 1 1 3 6  
MEC003 Analog Elekronik (Analog Elektronik) 1 1 3 6  
MEC004 Automatisierungstechnik II (Otomasyon Teknolojisi II) 2 1 2 6  
MEC005 Sprachsignalverarbeitung (Sinyal İşleme) 3 1 1 6  
INF006 Selbstorganisierende Karten (Özdüzenleyici Haritalar)
 
2   2 6  
ING406 Recht für Ingenieure (Mühendisler İçin Hukuk) 3 1   6  

 

Wahlpflichtbereiche (Zorunlu Seçmeli Alanlar)

Schwerpunkt A: Robotik
(Uzmanlık Alanı A: Robotik)

1. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan I)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC321 Bildgestützte Automatisierung I (Görüntü Tabanlı Otomasyon I) 3 1 1 6  

 

2. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan II)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC322 Automatisierungstechnik II (Otomasyon Teknolojisi II) 2 1 2 6 MEC313
MEC324 Bildgestützte Automatisierung II (Görüntü Tabanlı Otomasyon II) 3 1 1 6  

 

3. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan III)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC421 Industrielle Robotik II (Endüstriyel Robotik II) 2 1 2 6 MEC308
INF307 Maschinelles Lernen (Makine Öğrenmesi) 2   2 6  
MEC423 Robotik Projekt I (Robotik Projesi I) 1   4 6  

 

4. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan IV)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
INF412 Mensch-Maschine Interaktion (Bilgisayar-Makine Etkileşimi) 2 1 2 6  
MEC424 Robotik Projekt II (Robotik Projesi II) 1   4 6  

 

Schwerpunkt B: Produktionsautomatisierung
(Uzmanlık Alanı B: Üretim Otomasyonu)

1. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan I)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC207 Werkstofftechnik (Malzeme Teknolojisi) 3 1   6  

 

2. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan II)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB202 Thermodynamik I (Termodinamik I) 3 1 1 6  
MAB302 Fertigungstechnik (İmalat Teknolojileri) 3 1 1 6  

 

3. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan III)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB301 Werkzeugmaschinen (Takım Tezgahları) 2 1 2 6  
ETE431 Elektrische Maschinen (Elektrik Makinaları) 3 1 1 6  
MEC425 Produktionsautomatisierungsprojekt I (Üretim Projesi I) 1   4 6  

 

4. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan IV)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
WIN302 Einführung in den Fabrikbetrieb (Fabrika Yönetimine Giriş) 2 1 1 6  
MEC426 Produktionsautomatisierungsprojekt II (Üretim Projesi II) 1   4 6  

 

Schwerpunkt C: Intelligente Systeme
(Uzmanlık Alanı C: Akıllı Sistemler)

1. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan I)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC321 Bildgestützte Automatisierung I (Görüntü Tabanlı Otomasyon I) 3 1 1 6  

 

2. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan II)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE456 Systemidentifikation und Intelligente Regelung (Sistem Tanımlama ve Akıllı Kontrol) 2 1 2 6  
MEC324 Bildgestützte Automatisierung II (Görüntü Tabanlı Otomasyon II) 2 1 2 6 MEC321

 

3. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan III)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
INF305 Künstliche Intelligenz (Yapay Zeka) 2   2 6  
INF307 Maschinelles Lernen (Makine Öğrenmesi) 2   2 6  
MEC427 Projekt Intelligente Systeme I (Akıllı Sistemler Projesi I) 1   4 6  

 

4. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan IV)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
INF412 Mensch-Maschine Interaktion (Bilgisayar-Makine Etkileşimi) 2 1 2 6  
MEC428 Projekt Intelligente Systeme II (Akıllı Sistemler Projesi II) 1   4 6