Öğretim Planı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

1. Semester (1. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT103  Analysis I (Analiz I) 3 2   6  
MEC107 Konstruktionslehre I: Technisches Zeichnen und CAD (Tasarım Teknikleri I: Teknik Çizim ve  Bilgisayar Destekli Tasarım) 2 0 4 6  
MEC109  Statik (Statik) 3 2   6  
MEC105  Einführung in die Informatik und Programmierung (Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş) 2   2 6  
MEC091 Einführung in das Ingenieurwesen (Mühendisliğe Giriş) 2     2  
DEU121 Technisches Deutsch I (Teknik Almanca I) 2     2  
ENG101 Englisch I (İngilizce I) 3     2  
Summe 17 4 6 30  
27 SWS  

 

2. Semester (2. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT108 Analysis II (Analiz II) 3 2   6  
PHY102 Elektrizität und Magnetismus (Elektrik ve Manyetizma) 3 1 1 6  
MEC112 Festigkeitslehre (Mukavemet) 3 2   6 MEC109
MAT106  Lineare Algebra (Lineer Cebir) 2 2 1 6  
MEC092 Wissenschaftliches Arbeiten (Bilimsel Çalışma Yöntemleri) 2     2  
DEU122 Technisches Deutsch II (Teknik Almanca II) 2     2  
ENG102 Englisch II (İngilizce II) 3     2  
Summe 18 7 2 30  
27 SWS  

 

3. Semester (3. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT201 Differentialgleichungen (Diferansiyel Denklemler)  2 1 1 6  
MEC213 Elektrische Netzwerke I (Elektrik Devreleri I) 3 2   6  
MEC209 Kinematik und Dynamik (Kinematik ve Dinamik) 3 1 1 6  
MEC215  Datenbanksysteme (Veritabanı Sistemleri) 2   2 6  
MEC299  Grundpraktikum (Temel Staj)       2  
TUR001 Türkisch I (Türkçe I) 2     2  
ENG201  Englisch III (İngilizce III) 3     2  
Summe 15 4 4 30  
23 SWS  

 

4. Semester (4. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT204 Statistische Methoden der Datenanalyse (Veri Analizinin İstatistiksel Yöntemleri) 2 2 1 6  
MEC214 Elektrische Netzwerke II (Elektrik Devreleri II) 3 2   6  
MEC208 Messtechnik (Ölçüm Teknikleri) 2 1 2 6  
MEC218 Objektorientierte Programmierung (Nesnel Programlama) 2   2 6 MEC105
MEC292 Projektmanagement (Proje Yönetimi) 1 1   2  
TUR002 Türkisch II (Türkçe II) 2     2  
ENG202 Englisch IV (İngilizce IV) 3     2  
Summe 15 6 5 30  
26 SWS  

 

5. Semester (5. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC313 Industrielle Automatisierungstechnik (Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi) 3 1 1 6  
MEC311 Signale und Systeme (Sinyaller ve Sistemler) 3 1 1 6  
MEC317 Algorithmen und Datenstrukturen I (Algoritmalar ve Veri Yapıları I) 2   2 6  
SDPI 1. Projekt (Seçmeli Ders Alanı I - Proje)       6  
ZSDI 1. Wahlpflichtbereich - (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı I)       6  
Summe 8 2 4 30  
14 SWS  

 

6. Semester (6. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC308 Industrielle Robotik I (Endüstriyel Robotik I) 3 1 1 6  
MEC302 Grundlagen der Regelungstechnik (Kontrol Mühendisliğinin Temelleri) 3 1 1 6  
SDPII Wahlbereich - Projekt II (Seçmeli Alan - Proje II)       6  
ZSDII 2. Wahlpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı II)       6  
ÜSD000 Studium Generale (Üniversite Seçmeli Ders Havuzu)       6  
Summe 6 2 2 30  
10 SWS  

 

7. Semester (7. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC499 Fachpraktikum (Mesleki Alan Stajı)       6  
ISG001 Arbeitsgesundheit und -sicherheit I (İş Sağlığı ve Güvenliği I) 2     2  
AIT001 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I) 2     2  
ENG301 Forgeschrittenes Englisch I (İleri İngilizce I) 3     2  
SDPIII 3. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı III)       6  
ZSDIII 3. Wahlpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı III)       12  
Summe 7 0 0 30  
7 SWS  

 

8. Semester (8. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC492 Bachelorarbeit (Bitirme Tezi)       12  
ISG002 Arbeitsgesundheit und -sicherheit II (İş Sağlığı ve Güvenliği II) 2     2  
AIT002 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II) 2     2  
ENG302 Forgeschrittenes Englisch II (İleri İngilizce II) 3     2  
ZSDIV 4. Wahlpflichtbereich - (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı IV)       12  
Summe 7 0 0 30  
7 SWS  

 

Not: Yabancı dil hazırlık sınıfından güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının ikinci yarıyılında yer alan ön koşulsuz dersleri alabilirler.

 

Wahlbereiche (Seçmeli Alanlar)

1. Projekt (Seçmeli Ders Alanı I - Proje)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC319 Mechatronisches Projekt (Mekatronik Projesi) 1   4 6  
WIN311 Projekt I: Innovations- und Technologiemanagement (Proje I: Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Projesi) 1   4 6  
INF303 Software Engineering Projekt (Yazılım Mühendisliği Projesi) 1   4 6 MEC218

 

2. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı II)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC423 Robotik Projekt I (Robotik Projesi I) 1   4 6  
MEC425 Produktionsautomatisierungsprojekt I (Üretim Projesi I) 1   4 6  
MEC427 Projekt Intelligente Systeme I (Akıllı Sistemler Projesi I) 1   4 6  

3. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı III)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC424 Robotik Projekt II (Robotik Projesi II) 1   4 6  
MEC426 Produktionsautomatisierungsprojekt II (Üretim Projesi II) 1   4 6  
MEC428 Projekt Intelligente Systeme II (Akıllı Sistemler Projesi II) 1   4 6  


Wahlpflichtbereiche (Zorunlu Seçmeli Alanlar)

1. - 2. - 3. - 4. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Alan I , II , III , III)

 

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC321 Bildgestützte Automatisierung I (Görüntü Tabanlı Otomasyon I) 2 1 1 6  
MEC002 Angewandte Steuerungstechnik (Uygulamalı Kontrol Mühendisliği) 1 1 3 6  
MEC324 Bildgestützte Automatisierung II (Görüntü Tabanlı Otomasyon II) 2 1 1 6 MEC321
MAB311 Fertigungstechnik I (İmalat Teknolojileri I) 3 1 1 6  
MEC421 Industrielle Robotik II (Endüstriyel Robotik II) 2 1 2 6 MEC308
MAB207 Werkstofftechnik I (Malzeme Teknolojisi I) 3 2   6  
MAB301 Werkzeugmaschinen (Takım Tezgahları) 2 1 2 6  
MAB202 Thermodynamik I (Termodinamik I) 3 2   6  
INF202 Software Engineering (Yazılım Mühendisliği) 1   3 6  
ETE456 Systemidentifikation und Intelligente Regelung (Sistem Tanımlama ve Akıllı Kontrol) 2 1 2 6 MEC302
INF023 Mensch-Maschine Interaktion (Bilgisayar-Makine Etkileşimi) 2   2 6  
ETE331 Elektrische Maschinen I (Elektrik Makinaları I) 3 1 1 6  
ETE104 Mikroprozessortechnik (Mikroişlemciler) 3 1 1 6 ETE101
WIN302 Einführung in den Fabrikbetrieb (Fabrika Yönetimine Giriş) 2 1 1 6  
INF002 Maschinelles Lernen (Makine Öğrenmesi) 2   2 6  
ETE101 Digitaldesign (Sayısal Tasarım) 2 1 1 6  
ETE311 Elektronik I : Halbleiterbauelemente ( Elektronik  I : Yarı İletken Elemanlar) 2 2 1 6 MEC213
MEC030 Ausgewählte Themen der Informatik I ( Bilgisayar Mühendisliği : Seçilmiş Konular I) 2   2 6  
MEC031 Ausgewählte Themen der Informatik II ( Bilgisayar Mühendisliği : Seçilmiş Konular II) 1   2 3  
MEC032 Ausgewählte Themen der Elektrotechnik I ( Elektrotechnik : Seçilmiş Konular I) 2   2 6  
MEC033 Ausgewählte Themen der Elektrotechnik II ( Elektrotechnik : Seçilmiş Konular II) 1   2 3  
MEC034 Ausgewählte Themen der Maschinenbau I ( Makine Mühendisliği : Seçilmiş Konular I) 2   2 6  
MEC035 Ausgewählte Themen der Maschinenbau II ( Makine Mühendisliği : Seçilmiş Konular II) 1   2 3  
MEC036 Ausgewählte Themen der Mechatronics I ( Mekatronik Sistemler : Seçilmiş Konular I) 2   2 6  
MEC037 Ausgewählte Themen der Mechatronics II ( Mekatronik Sistemler : Seçilmiş Konular II) 1   2 3  
TUR009 Akademisches Turkisch (Akademik Türkçe) 2     2  
ETE439 Leistungselektronik (Güç Elektroniği) 2 2 1 6  
MAB310 Werkstofftechnik II (Malzeme Teknolojisi II) 3 1 1 6  
ING404 Entrepreneurship (Girişimcilik) 2   2 2