Tanıtım

Mekatronik Mühendisliği; gelişen teknolojinin ve değişen endüstriyel ihtiyaçların sonucunda Makina, Elektronik ve Bilgisayar dallarının karşılıklı etkileşimlerinden hareketle kurulmuş uygulamaya dönük, çok disiplinli yeni bir mühendislik dalıdır.

Mekatronik Mühendisliği’nin çok disiplinli ve endüstriyel uygulamalara ağırlık veren yapısı; mezunlarının farklı teknolojik ve yönetsel konularda bilgi ve tecrübe sahibi mühendisler olarak yetişmelerine ve bu sayede otomotiv, havacılık, malzeme, üretim, otomasyon, enerji, tüketici elektroniği, savunma sistemleri ve tıp elektroniği gibi çok farklı sektörlerde araştırmadan proje yönetimine kadar geniş bir spektrumda kariyer olanaklarına sahip olmalarına imkan vermektedir.


 

Mekatronik Mühendisliği Programı, Türkiye’de eğitim veren diğer mekatronik mühendisliği programlarından farklı olarak, güçlü laboratuvar altyapısı ile teorik ve uygulamalı eğitimi ideal bir biçimde harmanlayan ve bunu güçlü sanayi bağları sayesinde sunduğu verimli stajlar aracılığıya destekleyen bir eğitim felsefesiyle hayata geçirilmiştir. Bu sayede öğrenciler, mezun olduklarında sadece sağlam bir teorik ve pratik bilgi ve tecrübeye sahip olmakla kalmayıp, mezuniyet öncesinde tamamlayacakları stajları sayesinde iş dünyası ile henüz mezun olmadan tanışma imkanı bulacaklardır.

Mekatronik Mühendisliği Programı, teknoloji ve sanayinin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına uygun biçimde Y-Modeli bir eğitim sistemi esas alınarak oluşturulmuştur. Buna göre öğrenciler, 4 yıllık eğitimin ilk 2 yılını kapsayan ilk yarısında; makine, elektronik ve bilgisayar ve kontrol  mühendisliğinin temel konularında ortak dersler alacaklardır. Programın 3. ve 4. yılını kapsayan ikinci yarısında ise öğrenciler, kendi ilgi alanları ve yetkinlikleri doğrultusunda Makine ve Elektronik ağırlıklı iki farklı branştan birini seçerek eğitimlerine devam edeceklerdir. Böylelikle mezun olan öğrenciler makine, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin temellerine hakim olacak, seçtikleri branşta daha derinlikli ve uygulamaya dönük bir eğitim alma imkanına sahip olacaklardır.


 

Türk-Alman Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nün ayrıcalıkları nelerdir?

Alman Üniversiteleri Konsorsiyumu:

Türk-Alman Üniversitesi, Almanya’daki 29 üniversite tarafından TAÜ için oluşturulmuş özel bir konsorsiyum ile akademik danışmanlığın ötesinde bir model ile çalışmaktadır. Bu konsorsiyumda mühendislik disiplininin temsilcisi Berlin Teknik Üniversitesi'dir. Uygulanan model içerisinde Alman Üniversiteler Konsorsiyumu fakülte içerisinde bir koordinatör ile temsil edilmektedir. Bu model üniversitenin uluslararası niteliğini dikkate alan ve akademik kararların ortak alındığı bir modeldir.

Almanya’da bir aylık burslu dil okulu:

Hazırlık sınıfını bitirip B2/C1 seviyesine ulaşan başarılı öğrencilerden bir kısmı, kontenjan dahilinde burslu olarak yaz aylarında Almanya’ya bir aylık dil okuluna gönderilmektedir.

Değişim olanakları ve yaz okulu:

Mekatronik Mühendisliğinde başarılı öğrenciler, bir dönem değişim programına dahil olarak veya bir ay yaz okulu seçeneği ile Almanya'da eğitim görmektedir. Finansman Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Lisans öğreniminde öğretim üyelerinin üçte biri Almanya’dan gelmektedir:

Üniversitenin iki ülke arasında imzalanan kuruluş protokolüne göre Alman hükümeti öğretim üyelerinin üçte birini Almanya‘dan göndermeyi taahhüt etmiştir.

Diploma eşdeğerliği:

Mekatronik Mühendisliği mezunlarının Almanya’daki partner üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine kabul edilme anlamında önemli avantajları vardır.

İkinci yabancı dil:

Mekatronik Mühendisliği Ders Programında 3. dönemden itibaren İngilizce dil dersi mevcuttur. Dolayısıyla öğrenciler iki yabancı dil bilerek mezun olmaktadır.

Sanayi kuruluşları ile ilişkiler:

Mühendislik Fakültesi özellikle Türk-Alman sanayi kuruluşları ile yakın ilişki içerisinde olmayı planlamaktadır. Mezunların eğitim gördükleri alanda dünyanın tüm ülkelerinde iş bulma avantajları olacaktır.